หน้าแรก  |  ข้อมูลทางธุรกิจ  |  ชนิดสินค้า  |  เทคโนโลยี  |  การใช้งาน  |  กิจกรรม  |  หนังสืออ้างอิง  |  ติดต่อ  | พื่นที่การล๊อกอิน
เครื่องสั่นและเครื่องเพิ่มความสามารถในการถ่ายเท
ป Concrete Vibrators
- VN - VNP - เครื่องสั่นคอนกรีตที่ใช้แรงไฟฟ้าด้วยความถี่สูง
ป External Vibrators
- OT - OT เครื่องสั่นกังหันลม
- P - External Pneumatic Impact Vibrators
- F - External Pneumatic Piston Vibrators
- K - External Pneumatic Linear Vibrators
- MICRO-MVE - มอเตอร์เขย่าที่มีขนาดเล็กมาก
- MVE - MVE มอเตอร์เขย่า
- OR - OR เครื่องสั่นแบบลูกกลิ้ง
- S - S เครื่องสั่นแบบลูกบอล
ป Flow Aids
- PICJET - เครื่องเคาะประเภท พีเจ
- I100 - Aeration Pads
- MARTSHOCK - PS ฆ้อนลม
- GUNJET - PG กันเจท แอร์แคนนอน
- VB - VBE - VBI - VBM - เครื่องสั่นถังเก็บวัตถุดิบ
- U025 - U060 - หัวฉีดลมรุ่น U025 และ U060
ชนิดสินค้า | กลับ
เครื่องสั่นและเครื่องเพิ่มความสามารถในการถ่ายเท / OT OT เครื่องสั่นกังหันลม
  
เพิ่มเติม
รายละเอียด
เครื่องสั่นประเภท โอที (OT) เป็นเครื่องสั่นกังหันลมที่ติดตั้งภายนอกโดยใช้ระบบลม (Pneumatic) ซึ่งสามารถสร้างความถี่และแรงสู่ศูนย์กลางที่สูง เครื่องสั่นประเภท โอที (OT) สามารถสั่นได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันและยังมีตัวกรองอากาศก่อนเข้าตัวเครื่อง นอกจากนี้เครื่องสั่นไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงและใช้กับงานประเภทที่ต้องการให้วัสดุไหลสะดวกลงจากถัง หรือตัวกรองวัสดุ
การทำงาน
แรงสั่นที่เกิดจากเครื่องสั่นประเภท โอที (OT) เกิดจากการหมุนของกังหันลมที่มีน้ำหนักของใบพัดกังหันไม่เท่ากัน สามารถสร้างแรงสั่นที่มีความถี่และแรงสู่ศูนย์กลางที่สูงมาก มีการสั่นที่ใช้ความกว้างในการสั่นที่กว้างในขณะที่ใช้ความดันที่ตำ ในการสั่นจำเป็นที่ต้องมีวาล์ว (Valve) สองช่องทางและตัวกรองอากาศ
ประสิทธิภาพ และ เทคนิคการใช้งาน - ผลกำไร
  • สามารถทำงานที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง 120 องศาเซลเซียส
  • สามารถทำงานโดยไม่ใช้นำมัน
  • ไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง
  • สร้างความเร่งที่สูง
  • สามารถสร้างแรงเข้าสู่ศูนย์กลางสูง
  • มีระดับเสียงที่ตำ
  • ใช้ปริมาณลมในการสั่นที่พอเหมาะ
  • ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก ATEX II3D
แคตตาลอกทางเทคนิค
- Technical Data Sheet - OT Series
คู่มือทางเทคนิค
English  [ ดูรายละเอียด ]
- COMPLETE MANUAL S-OT-OR
คู่มือการใช้ฉบับสมบูรณ์
English  Italiano  [ ดูรายละเอียด ]
แผ่นพับ
FLOW AIDS
แผ่นพับเลขที่ CFAEN
พิมพ์ครั้งที่แล้ว: 06-13
CFAEN-0613-REV01.pdf
English 
พิมพ์
สมัครงาน | ติดต่อเราได้อย่างไร | ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ | ข้อมูลที่ใช้ได้ | เครดิต