หน้าแรก  |  ข้อมูลทางธุรกิจ  |  ชนิดสินค้า  |  เทคโนโลยี  |  การใช้งาน  |  กิจกรรม  |  หนังสืออ้างอิง  |  ติดต่อ  | พื่นที่การล๊อกอิน
เครื่องผสมต่าง
DUSTFIXฎ - Dust Conditioners
MESC/ MESC-UM - เครื่องผสมต่อเนื่องชนิดใบกวนคู่แบบ MESC/ MESC-UM
MINI-WETMIXฎ - Mortar Mixers for Small Silos
MLH - Laboratory Mixers
VSM - Conical Screw Mixers
WAH - WAH เครื่องผสมในแนวแกนนอนแบบเพลาเดี่ยว
WBH - WBH Batch Mixer เครื่องผสมชนิดแกนนอน เพลาเดี่ยว
WBHP / WBHT - Batch-Type Single Shaft Mixers with Bomb Bay Discharge
WBN - Tubular Batch-Type Ribbon Blenders
WETDUSTฎ - Dust Conditioners
WETMIXฎ V05 - Mortar Mixers
WMPC - Electric and water supply control panel
WTS - Batch-Type Twin Shaft Paddle Mixers
CLAYGRANฎ - Conditioners for Ceramic Dust
WETMIXฎ BAGS - Mortar Mixers with Bag Feeding Hopper
ชนิดสินค้า | กลับ
เครื่องผสมต่าง / WBN Tubular Batch-Type Ribbon Blenders
  
เพิ่มเติม
รายละเอียด
Batch-type WBN Ribbon Blenders consist of a horizontal, single shaft double counter-pitch ribbon screw housed in a tubular mixing drum, a central inlet or a rectangular shape inlet port across the entire length of the mixing drum, an outlet with central discharge port, a venting spout, two drum closing end plates that carry flanged end bearing assemblies complete with integrated adjustable shaft sealing unit, and a drive unit complete with power transmission.
การทำงาน
The outer helix will move the material from both ends of the vessel towards the centre, while the inner helix will transfer the material towards both ends, performing a sort of convection mixing. The product is processed gently in a relatively short mixing time.
Typically Batch-type WBN Ribbon Blenders are used for mixing dry PVC, dry powders or granules in general, as well as for liquids and low-viscosity pastes.
ประสิทธิภาพ และ เทคนิคการใช้งาน - ผลกำไร
 • Range: from 75 to 15,000 litres (2.7 to 530 cu ft)
 • Drives: from 1.1 to 45 kW (1.5 to 60 HP)
 • Capacity: 2 to 8 batches per hour (depending on recipe and configuration of the unit)
 • Mixing time: 5 - 15 min

 • Mixing homogeneity
 • Excellent reproducibility of batches
 • Gentle product treatment
ตัวเลือก และอุปกรณ์เพิ่มเติม
 • Heavy-duty construction steels, stainless steel, or special materials
 • Heating / cooling jacket
 • Equipment for additional liquid supply
 • Sampling device
แคตตาลอกทางเทคนิค
- WBN
คู่มือการบำรุงรักษา
English  [ ดูรายละเอียด ]
- WBNX
คู่มือการบำรุงรักษา
English  [ ดูรายละเอียด ]
แผ่นพับ
แผ่นพับ ขณะนี้ไม่มี
พิมพ์
สมัครงาน | ติดต่อเราได้อย่างไร | ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ | ข้อมูลที่ใช้ได้ | เครดิต