หน้าแรก  |  ข้อมูลทางธุรกิจ  |  ชนิดสินค้า  |  เทคโนโลยี  |  การใช้งาน  |  กิจกรรม  |  หนังสืออ้างอิง  |  ติดต่อ  | พื่นที่การล๊อกอิน
เครื่องผสมต่าง
DUSTFIXฎ - Dust Conditioners
MESC/ MESC-UM - เครื่องผสมต่อเนื่องชนิดใบกวนคู่แบบ MESC/ MESC-UM
MINI-WETMIXฎ - Mortar Mixers for Small Silos
MLH - Laboratory Mixers
VSM - Conical Screw Mixers
WAH - WAH เครื่องผสมในแนวแกนนอนแบบเพลาเดี่ยว
WBH - WBH Batch Mixer เครื่องผสมชนิดแกนนอน เพลาเดี่ยว
WBHP / WBHT - Batch-Type Single Shaft Mixers with Bomb Bay Discharge
WBN - Tubular Batch-Type Ribbon Blenders
WETDUSTฎ - Dust Conditioners
WETMIXฎ V05 - Mortar Mixers
WMPC - Electric and water supply control panel
WTS - Batch-Type Twin Shaft Paddle Mixers
CLAYGRANฎ - Conditioners for Ceramic Dust
WETMIXฎ BAGS - Mortar Mixers with Bag Feeding Hopper
ชนิดสินค้า | กลับ
เครื่องผสมต่าง / WAH WAH เครื่องผสมในแนวแกนนอนแบบเพลาเดี่ยว
  
เพิ่มเติม
ภาพการใช้งาน
เล่นวีดิโอ
รายละเอียด
WAH เครื่องผสมในแนวแกนนอนแบบเพลาเดี่ยว ประกอบด้วยถังผสมพร้อมด้วยทางเข้า และทางออกที่ฝั่งตรงข้ามกันและช่องระบาย เพลาผสม ฝาประกบปิดถังทั้งหัวและท้ายที่ประกอบกับชุดลูกปืนประคองหัว-ท้าย พร้อมด้วยชุดปรับซีลเพลา และชุดขับและการส่งถ่ายกำลังที่สมบูรณ ตัวใบกวน Ploughshare หรือ shovel เป็นอุปกรณ�ัวผสมที่ได้รับการติดตั้งเป็นพิเศษลงบนตัวเพลาในถังผสม ผลที่ได้ก็คือ การเคลื่อนที่แบบแปรปรวน หมุนวนในการผสมจะคงที ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับขนาดของวัตถุที่นำมาผสมในกระบวนการผสมด้วย ในส่วนที่รูปร่างของจุดที่มีการผสมต่ำหรือจุดที่มีการผสมต่ำในห้องผสมนั้น เป็นการทำให้แน่ใจว่าทั้งหมดนั้นจะเกิดการผสมกัน
ในบางกรณ การที่เราต้องการคงประสิทธิภาพของการผสมนั้น จะต้องทำการแยกชุดขับความเร็วสูงไว้ต่างหาก ซึ่งสามารถทำการติดตั้งเพิ่มเข้าไปได
การทำงาน
Continuous WA Mixers ใช้หลักการทำงานของกลศาสตร�องไหล โดยอุปกรณ�สมคือ ตัวกวนแบบ Ploughshare หรือ shovel จะทำหน้าที่กวน หรือหมุนในแนวแกนนอนในถังผสม ซึ่งตัวกวนจะทำหน้าที่ยกและปล่อยวัตถุดิบลงมาคละเคล้าผสมกัน เมื่อการผสมได้คุณภาพแล้วก็จะถูกปล่อยมาที่ทางออก Continuous WA Mixers เหมาะที่จะผสมของแข็งแบบแห้ง (ผงแป้ง เมล็ดเล็ก short fiber) หรือผสมของแข็งแบบแห้ง กับของเหลว (วัตถุที่เปียกชื้นกับเมล็ดผงเล็ก) วัตถุที่ลักษณะเป็นของแข็งเหลว และพวกที่ความหนืดต่ำ
ประสิทธิภาพ และ เทคนิคการใช้งาน - ผลกำไร
 • ปริมาตรความจุ ตั้งแต 75 ถึง 25,000 ลิตร (2.6 to 882 ลบ.ฟุต)
 • ขนาดมอเตอร ตั้งแต 2.0 ถึง 300 kW (5.5 to 402 แรงม้า)
 • ความสามารถในการทำงานตั้งแต 2 ถึง 1000ลบ.ม. ต่อ ชม. (1.2 ถึง 589 cfm) ขึ้นอยู่กับสูตรผสมในการตั้งเครื่อง
 • เวลาในการผสม ตั้งแต 25 ถึง 60 วินาที
 • เวลาในการทำมห้แตกตัวเป็นเม็ด ตั้งแต 3 ถึง 6 นาที
 • ผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้สูง
 • ถนอมวัตถุดิบ
 • สามารถปรับเวลาเพิ่มได
 • การสึกหรอต่ำ และการดูแลบำรุงรักษาต่ำ
ตัวเลือก และอุปกรณ์เพิ่มเติม
 • พื้นผิวทนต่อการสึกหรอได้สูง
 • โครงร่างเหล็กที่ทนทานต่องานหนัก แสตนเลส หรือวัสดุพิเศษ
 • ชุดปรับความเร็วรอบสูง
 • ปลอก เพิ่มอุณหภูมิ/ หล่อเย็น
 • อุปกรณ�พิ่มเติมสำหรับการจ่ายของเหลว
แคตตาลอกทางเทคนิค
- CHOPPERS C
คู่มือการใช้ฉบับสมบูรณ์ [ ดูรายละเอียด ]
- WAH
คู่มือการบำรุงรักษา
English  [ ดูรายละเอียด ]
- WAHX
คู่มือการบำรุงรักษา
English  [ ดูรายละเอียด ]
แผ่นพับ
WAH
แผ่นพับเลขที่ MAP.05
พิมพ์ครั้งที่แล้ว: 09/12
WAH_1212_EDIT.pdf
พิมพ์
สมัครงาน | ติดต่อเราได้อย่างไร | ชื่อและที่อยู่ของสำนักพิมพ์บนปกหน้าของหนังสือ | ข้อมูลที่ใช้ได้ | เครดิต